Проєкт ОПП магістри

Пропонуємо для ознайомлення Проєкт Освітньо-професійної програми “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)

Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Кваліфікація: магістр права