Правила вступу на навчання для здобуття вищої освіти за освітньою програмою “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” спеціальності “081 Право” галузі знань “081 Право” передбачені “Правилами прийому до Чернігівського національного технологічного університету у 2020 році” (зі змінами), що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163

Правила прийому до ЧНТУ є у загальному доступі та розміщені на сайті університету у розділі «Вступ до університету».

https://www.stu.cn.ua/staticpages/pravilapriem/

Урахування особливостей освітньої програми здійснюється на підставі освітніх стандартів, що формуються Міністерством освіти і науки України, а також змін у чинному законодавстві.

До уваги майбітніх абутурієнтів, які вступатимуть для здобуття вищої освіти в Чернігівському національному технологічному університеті, і зокрема за освітньою програмою “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)”! Нижче наведено інфографіку СТРОКІВ СТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2020 року: