Правила вступу на навчання для здобуття вищої освіти за освітньою програмою “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” спеціальності “081 Право” галузі знань “081 Право” передбачені “Правилами прийому до Національного університету “Чернігівська політехніка” у 2021 році” (зі змінами), що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508.

Правила прийому до ЧНТУ є у загальному доступі та розміщені на сайті університету у розділі «Вступ до університету”

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/07/pravyla-pryjomu-nuchp-2021.pdf

Урахування особливостей освітньої програми здійснюється на підставі освітніх стандартів, що формуються Міністерством освіти і науки України, а також змін у чинному законодавстві.