Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між Університетом та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

  • порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
  • обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
  • зобов’язання Університету та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
  • порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

Нормативне забезпечення дуального навчання в НУ “Чернігівська політехніка” розміщено в розділі “Нормативне забезпечення освітнього процесу” за посиланням:

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/normatyvne-zabezpechennya-osvitnogo-proczesu/

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення дуального навчання у Національному університеті «Чернігівська політехніка» можна завантажити за посиланням:

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/03/p-dual.pdf

До уваги здобувачів вищої освіти пропонуємо один з курсів неформальної освіти “Психологія успіху – 2”

Де реєстрація на КУРС НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ “ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ – 2” відбувається за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1zDAVAbqE83BWLiOgMSROmdHavdsIUxpUQcxiftKKkNg/viewform?edit_requested=true