Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті “Чернігівська політехніка” консультація – це форма навчального заняття, при якій здобувач вищої освіти отримує відповіді від науково-педагогічного працівника на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи здобувачів вищої освіти, залежно від того, чи викладач консультує здобувачів вищої освіти з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Графік консультацій викладачів кафедри кримінального права та правосуддя

у І семестрі 2021-2022 навчального року